Krisztus enyém

Keith Getty és Stuart Townsend
Ford.: Kiss/Dobrocsi/Kerekes
Krisztus enyém
1. Krisztus enyém, az új remény, árad a dal, a tűz, a fény.
Szilárdan áll, biztos talaj, nem sodor el a szélvihar.
Mint békés tó, szerelme vár, nem fél a szív, megnyugszik már.
Mindenható vigasztalás szent nyugalommal rám talált!

2. Mikor közénk a földre jött, végtelen Úr lett újszülött.
Bár áldást szórt és új reményt, megfeszítették mindezért.
Ő vállalta a kínhalált, a kárhozat mind Őrá szállt.
A bűnömért Ő szenvedett, szent vére által élhetek.

3. Ő ott feküdt a sír mélyén, az éjszaka nyelte el a Fényt.
De harmadnap örömhír szól: életre kelt a Megváltó!
Feltámadott győzelmesen, a bűn átkát nem szenvedem.
A vére volt a drága ár, otthonra leltem Jézusnál.

4. Nincs bűntudat, nincs félelem, Ő ragyog át az életen.
Ő ad erőt és Ő vezet, Jézusom őrzi szívemet.
Nem választ el többé az éj, Ő az enyém, én az övé.
Míg hazahív, vagy visszatér, Ő az erő és békesség.