Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének

Huszár Gál
Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének
1. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének,
Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát,
Végye el mi szívünknek minden homályát,
Hogy érthessük Istenünknek
Mindenben akaratját.

2. Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja,
Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója,
Hitükben tántorgóknak erős gyámola,
És az ő reménységüknek
Csak te vagy táplálója.

3. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége,
A mi szomorú szívünknek igaz öröme,
Lelki háborúinknak csendesítője:
Az örök életnek bennünk
Csak te vagy elkezdője.

4. Te tanítád régenten a prófétákat,
Igazgatád ő nyelvüket és írásukat,
Te tetted bölccsé a szent apostolokat,
Hogy megtérítsék tehozzád
Mind e széles világot.

5. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét,
Világosítsd meg elménknek nagy setétségét,
Rontsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét,
Engedd a te szent hitednek
Mindenütt egyességét!

6. Válassz minket magadnak élő templomul,
Végyed mi könyörgésünket szent áldozatul;
Vedd ki már e világot a kárhozatból,
Engedj igaz hitben való
Kimúlást e világból.

7. Dicsértessél, felséges Atya Úr Isten,
Légyen áldott a te neved, Fiú Úr Isten,
Ezekkel egyetemben, Szentlélek Isten:
Maradjon a te áldásod
A te bűnös népeden.