Királyi zászlók lobognak

Középkori himnuszdallamból
„Vexilla regis prodeunt”
Venantius Fortunatus, Poitiers-i püspök (530–609) latin himnuszából
Királyi zászlók lobognak
1. Királyi zászlók lobognak,
Fénylik titka keresztfának:
Az élet ottan halni tért,
Holtával nyervén drága bért.

2. Átverve szeggel tagjai,
És kinyújtva szent karjai;
Idvességünknek ára lett,
Bűnünkért ő tett eleget.

3. Dávidnak bétölt írása,
Minden népeknek mondása:
Isten, kit felfeszítetek,
Úr lesz e fán felettetek.

4. Légy áldott, oltár s áldozat,
Mellyel Krisztusunk áldozott:
Holton az élet elesett,
S holtával adott életet.

5. Élő kútfő, Szentháromság!
Téged áldunk, legfőbb Jóság!
Kérünk: a kereszt győzelmét,
Közöljed vélünk érdemét!

(Református énekeskönyv, 344. dícséret)