Karácsony – Harang csendül

Ady Endre versére
Magda Dávid (1984*)
Karácsony – Harang csendül
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul a földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban a Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomban
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagyváros
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza,
De jó volna tiszta szívből
Úgy mint régen
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermekszívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…

Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.