Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom

Pécselyi Király Imre
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom
1. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,
Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.
Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom,
Veszélyes vermemből és felszabadulnom.

2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek,
És bennem virraszd fel napját kegyelmednek;
Igaz utat mutass nékem, szegényednek,
Járhassak kedvére te szent Felségednek.

3. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,
Miként a virrasztó virradást vár éjjel;
Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel,
Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.

4. Dicsértessél, Atya Isten, magasságban,
Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,
És a Szentlélekkel mind egy hatalomban:
Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.