Krisztus Urunknak áldott születésén (háromszólamú)

Feldolgozás: Berkesi Sándor
Krisztus Urunknak áldott születésén (háromszólamú)
1. Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen
Zengett eképpen:

2. A magasságban dicsőség Istennek,
Békesség légyen földön embereknek,
És jóakarat mindenféle népnek
És nemzetségnek!

3. A nemes Betlehemnek városába'
Gyermek született szűztől e világra,
Örömet hozott Ádám árváira,
Maradékira.

4. Eljött már, akit a szent atyák vártak,
A szent királyok akit óhajtottak,
Kiről jövendőt próféták mondottak,
Nyilván szólottak.

5. Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,
Általa vagyon bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk,
Boldogulásunk.

6. Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
Hála legyen született Jézusunknak,
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak,
Bölcs oktatónknak!

7. Ó örök Isten, dicső Szentháromság,
Szálljon mireánk mennyei vígasság,
Távozzék tőlünk minden szomorúság!
Légyen vidámság!