Krisztus szava lakozzék

Kol 3,16
Gyermekdal módján
Krisztus szava lakozzék
Krisztus szava lakozzék,
Tibennetek gazdagodjék
Minden bölcsességben.
Zsoltárral, dícsérettel,
Egymást lelki énekekkel
Tanítván és intvén
És hálával zengvén,
Néki szívetekben.