Krisztus, ki vagy nap és világ

O Christ, who art the Light and Day
D: Debrecen 1774
Sz: Debrecen 1592
Krisztus, ki vagy nap és világ
1. Krisztus, ki vagy nap és világ,
Minket sötétségben ne hagyj!
Igaz világosság te vagy,
Kárhozatra mennünk ne hagyj!

2. Téged kérünk, szent Úr Isten:
Oltalmazz minket ez éjen;
Nyugodalmunk benned légyen,
A mi lelkünk el ne vesszen!

3. Nehéz álom el ne nyomjon,
Az ellenség meg ne csaljon;
Testünk hozzá ne hajoljon
És haragodba ne hozzon!

4. Mi szemeink ha alusznak,
Szíveink rád vigyázzanak;
Te hatalmadnak ereje
Légyen híveid őrzője!

5. Úr Isten, hozzád kiáltunk:
Gondviselőnk, légy oltalmunk!
Őrizz meg ellenségektől,
Lelki, testi ínségektől!

6. Parancsoljad angyalidnak,
Hogy mireánk vigyázzanak,
A mi gonosz ellenségünk
Messze távol járjon tőlünk!

7. Emlékezzél meg mirólunk:
Jól tudod, mily gyarlók vagyunk;
Kiket megváltál véreddel:
Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el!

8. Dicsőség légyen Atyának,
Ő szent Fiának, Krisztusnak,
Szentlélekkel egyetemben,
Örökkön-örökké! Ámen.