Krisztus ím feltámada

Debrecen, 1774
Batizi András éneke, Várad, 1566
Krisztus ím feltámada
1. Krisztus ím feltámada,
Nékünk örömet ada,
Vére reánk árada,
Haszna rajtunk marada:
Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus,
Szent Atyád előtt!

2. Krisztus meghalt bűnünkért,
Feltámadott éltünkért,
Mi vígasztalásunkért,
Megigazulásunkért;
Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus,
Szent Atyád előtt!

3. Krisztus kínja érdemünk,
Szent halála váltságunk,
Vére ártatlanságunk,
Felkölte vígasságunk;
Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus,
Szent Atyád előtt!

4. Ez az Isten Báránya,
Váltságunknak aranya,
Halálunknak halála,
A kígyónak rontója;
Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus,
Szent Atyád előtt!

5. Az ő feltámadása
Lőn pokolnak romlása;
Az ő örömmondása
Lelkünknek vidulása;
Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus,
Szent Atyád előtt!

6. Ő megmente bűnünktől,
A törvénynek átkától,
Istennek haragjától,
Az ördögtől, pokoltól;
Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus,
Szent Atyád előtt!

7. Azért mi is bűnünkből,
Feltámadjunk vétkünkből,
E világi kínunkból
És mi nagy halálunkból;
Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus,
Szent Atyád előtt!

8. Közbenjáró Krisztusunk,
Egyetlenegy váltságunk,
Kérünk, légy mi oltalmunk,
Hogy végre boldoguljunk;
Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus,
Szent Atyád előtt!

(Református énekeskönyv, 352. dícséret)