Küldé az Úr Isten

Debrecen, 1774
Abaelard Péter (1079–1142) éneke után; Kassa, 1662
Küldé az Úr Isten
1. Küldé az Úr Isten
Hűséges szolgáját
Szűzhöz Názáretben
Gábriel angyalát
Hozzánk jókedvében:

2. Menj el Máriának
E jót megmondani,
A régi írásnak
Titkát jelentsed ki
Angyali erőddel.

3. Mondd ezt, ó szent, kegyes,
Üdvözlésem végyed;
Ajándékkal teljes,
Az Úr van tevéled;
Szűnjék hát félelmed.

4. Szent szűz, méhedbe vedd
Az Úr Isten Fiát,
Melyben megőrizzed
A szüzesség jussát,
Minden tisztaságát.

5. Hallá s elfogadá
E parancsolatot,
Hívé és fogada
Méhében magzatot,
De nagy Csudálatost.

6. Emberi nemzetnek
Hű tanácsadóját,
Jövendő életnek
Maradandó atyját
Örök békességben;

7. Kinek erőssége
Minket úgy őrizzen,
Hogy a világ vétke
Minket meg ne sértsen,
Pokolra ne vessen;

8. De a Bűnbocsátó
Végye el vétkünket,
Légyen igazítónk
S adjon örökséget
Mennyek országában.

(Református énekeskönyv, 310. dícséret)