Teremtett állatok

Hajnal Mátyás
Teremtett állatok
1. Teremtett állatok, minden alkotmányok, Istennek szép munkái,
Az Urat áldjátok, felmagasztaljátok, méltó őtet dícsérni.
Minden állatokon, most és mindenkoron illik feljebb állatni.

2. Ti mennyei jóban, örök vígasságban lakozó szép angyalok,
Dícsérjétek Őtet, ti is dicsőített mennybeli szép hajlékok:
Egek felett vizek, minden erősségek, Őtet magasztaljátok!

3. Világnak szép szeme, Napnak fényessége, dícsérjed Istenedet;
Sötét éjnek színe, Holdnak fehér fénye, dícsérjed te is Őtet.
Magas égben fénylő, mint gyémánt, tündöklő csillagok áldják Őtet!

4. Szeles záporeső, gyenge fűről függő gyöngyharmatok áldjátok!
Mindenféle szelek, kik mint titkos lelkek fújdogálván, ingotok.
Tüzek, melegségek, hidegek, hévségek, Istenteket áldjátok!

(5. Földnek kereksége, hegyeknek felsége, halmoknak csekélysége,
Dícsérjétek Őtet, áldván minden felett, s ennek ne legyen vége,
Ti is azonképpen, gyenge növéstekben, földnek minden zsengéje.)

6. Tenger mélységében cethalak feküdvén, Istent magasztaljátok!
Szárnyatokon járó, égben játszadozó madarak is áldjátok!
Mindenféle barmok, emberi állatok, néki hálát adjatok!

(7.)

(8. Dícsérd Anániás, dícsérd Azariás és Misaél az Istent!
Dícsérd minden felett, mindörökké Őtet, mert felülhalad mindent.
Az Atyát, a Fiút, Szentlélekkel együtt áldjuk egy igaz Istent!)