Téged, ó Isten, dícsérünk

Árokháti Béla, 1890–1942
Szabadka
Nicetas „Te Deum”-ából írta
Szőnyi Benjámin, 1717–1794
Téged, ó Isten, dícsérünk
1. Téged, ó Isten, dícsérünk,
Téged Urunknak vallunk, :/:
Fő királyunknak esmérünk,
Áldunk és magasztalunk:
Véghetetlen felséged,
Felséged, dicsőséged,
Angyal, ember nem foghatja,
Mindenik csak csudálhatja.

2. Királyi széked kerítik
Kérubok és szeráfok, :/:
Magukat arcra terítik
Sok százezer angyalok,
Minden boldog seregek,
Kikkel az egek zengnek,
Lerakván koronájukat,
Téged imádnak, Urukat.

3. És ezt kiáltják szüntelen:
Szent, szent, szent a Jehova! :/:
Dicsősége földön, mennyen
Elterjed mindenhova!
Mindenütt jelenvaló,
Mindent látó és halló,
Királya az angyaloknak,
Ura földi királyoknak.

4. Téged dicsér, Atya Isten,
Szent egyházadnak népe, :/:
Mind ott fenn, mind alant itten,
Mint szent felséged képe.
A megszerzett idvesség,
A hit és a kegyesség,
Mind nagy kegyelmed munkája,
Dicsőséged prédikálja.

5. Istennek egyszülött Fia,
Ki bűn nélkül testünket :/:
Felvőd és lől atyánkfia,
Hogy megváltsál bennünket,
Ó, dicsőség királya,
Minden keresztyén szája
Szívből származott énekkel
Dícséretedre énekel.

6. Ó, Szentlélek, egy Istenség
Az Atyával s Fiúval, :/:
Téged egész keresztyénség
Megszentelőjének vall.
Ó, dicső Szentháromság,
Legfőbb szentség és jóság,
Egy idvezítő Istenünk,
Téged örökké dícsérünk.

7. Ó, győzedelmes királya
Jézus megváltottidnak! :/:
Feje s irgalmas bírája
Véren vett szolgáidnak!
Jöjj, vezéreljed néped,
És áldd meg örökséged;
Tápláljad lelkünk igéddel,
Szent testeddel, szent véreddel.

8. Hitünket, reménységünket
Szentlelkeddel erősítsd, :/:
Istenhez szeretetünket
S feleinkhez öregbítsd.
Vígy előbb a szentségben,
Adj részt a dicsőségben
Testi halálkor lelkünknek,
Feltámadáskor testünknek.

9. E végre még ez életben
Bocsásd meg bűneinket, :/:
Hogy a jövő ítéletben
Ne vádoljanak minket.
Bízunk is szent véredben,
Kezesi érdemedben;
A halálban is remélünk,
Hisszük, meg nem szégyenülünk.