Teremtő Istenünk

Brno, 1798
Új Zengedező Mennyei Kar, 1743
Teremtő Istenünk
1. Teremtő Istenünk, :/:
Édes Atyánk nékünk!
Hatalmas vagy,
Irgalmad nagy:
Ínségemben,
Szükségemben,
Kérlek, engem ne hagyj!

2. Szívem benned bízik, :/:
Hozzád fohászkodik;
Nézz csendesen,
Kegyelmesen,
Fájdalmimon,
Bánatimon
Könyörülj kegyesen.

3. Tudom, hogy kegyelmed :/:
Enyhít mindeneket,
Bús szíveket,
Sebeseket,
Szegénységben,
Betegségben
Ellankadt fejeket.

4. Jelen van az idő, :/:
Hogy te, jó segítő,
Meghallgatod
Siralmimat,
Nékem adod
Tanácsodat
Mert tudod sorsomat.

5. Megváltó Istenünk, :/:
Szabadító Urunk:
Vagy paizsom,
Fő orvosom,
Reménységem,
Idvességem
És gyöngyörűségem.

6. Azért, ó Jézusom, :/:
Legbölcsebb orvosom,
Siess, siess,
És lelkemnek
Segítője
Légy testemnek,
Megepedt szívemnek!

7. Nálad lehetetlen, :/:
Tudom, semmi nincsen.
Nyújtsd kezedet:
Bús szívemet,
Erősítsd bágyadt lelkemet,
Mert áldlak tégedet.

8. Szent Lélek Istenünk, :/:
Vígasztaló Urunk:
Bátoríts meg,
Oltalmazz meg,
Igaz hitben,
Szerelmedben
Minden jókkal áldj meg!

9. Keresztemben tűrést, :/:
Adj boldog szenvedést,
Hogy abban ne
Zúgolódjam,
És búban ne
Tántorodjam,
Hozzád folyamodjam.

10. Légy erős gyámolom, :/:
Csak rád támaszkodom.
E világi
Életemben,
Halálom után
Mennyégben
Véled legyek, Ámen.