Téged Úr Isten, mi keresztyének

Kolozsvár, 1744
Nicetas (335–414) nyomán először Huszár Gál énekeskönyvében, 1574
Téged Úr Isten, mi keresztyének
1. Téged Úr Isten, mi keresztyének
Dícsérünk és áldunk,
És Atya, Fiú,
Szentléleknek vallunk.

2. Néked a tiszta, ártatlan és szent
Angyalok szolgálnak,
Szüntelen hangos
Felszóval kiáltnak:

3. Szent, szent, szent Isten, te seregeknek
Vagy Ura, Istene!
Teljes a menny s föld
Nagy dicsőségeddel!

4. Téged a földön a keresztyének
Szent gyülekezetje,
Szent Atya Isten,
Mindenkoron dícsér.

5. És imádandó te szent Fiadat,
Az Úr Jézus Krisztust,
És vígasztaló
Szentlélek Úr Istent.

6. Oltalmazzad meg veszedelemtől
A te népeidet:
Oltalmazz bűntől
S lelki kártól minket.

7. Dícsérünk téged, mennyei Atyánk,
A te szent Fiaddal
És mindörökké
Szentlélek Istennel.