Ez nap nékünk dícséretes nap

Debrecen, 1774
Várad, 1566
Ez nap nékünk dícséretes nap
1. Ez nap nékünk dícséretes nap,
Bizony vígasságnak napja,
És idvességnek bizodalma,
Mert született ez nap nékünk mi váltságunkra
A Krisztus Jézus, Istennek Fia.
Áronnak vesszeje megvirágozék,
Tiszta szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztus Jézusnak nevezteték.

2. Ez Gyermek volt a megígért mag,
A mi első atyáinknak,
Ádám atyánknak, Ábrahámnak,
Kiben minden nemzetségek megáldatnának,
Örök életre feltámadnának.
Áronnak vesszeje megvirágozék,
Tiszta szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztus Jézusnak nevezteték.

3. Megtöreték e Gyermek miatt
Az ördögnek nagy hatalma,
A halál, ördög, bűn országa;
Megnyittaték mennyországnak erős kapuja:
Istennek kedve mireánk szálla,
Áronnak vesszeje megvirágozék,
Tiszta szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztus Jézusnak nevezteték.

4. Nincsen immár semmi félelmünk
A mi nyomorúságinktól,
Bűntől, haláltól, kárhozattól,
Sem a Mózes törvényének kemény átkától,
Ördögnek rajtunk nagy bosszújától.
Áronnak vesszeje megvirágozék,
Tiszta szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztus Jézusnak nevezteték.

5. Megtöretnek a pogány népek,
Kik e Gyermekben nem hisznek;
A nagy Istennek nem kellenek,
Az ördögnek hatalmába örökké esnek,
Akik a bűnnek véget nem vetnek.
Áronnak vesszeje megvirágozék,
Tiszta szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztus Jézusnak nevezteték.

6. Hálát adjunk az Úr Istennek,
Atya-Fiú-Szentléleknek,
És örüljünk mind e Gyermeknek;
Nagy örömet az angyalok nékünk hirdetnek,
Dícsérvén Istent, így énekelnek:
Áronnak vesszeje megvirágozék,
Tiszta szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztus Jézusnak nevezteték.

(Református énekeskönyv, 320. dícséret)