Ébredjél fel, világ, bűneidből

Debrecen, 1774
Bártfa, 1593
Ébredjél fel, világ, bűneidből
1. Ébredjél fel, világ, bűneidből,
Vedd eszedbe magad a nagy bűnből,
Melyet néked utolsó időkről
Magyarázott Jézus Krisztus ő ítéletéről.

2. Minden írások immár bétöltek,
A próféták valamit hirdettek,
A szent atyák amit reménylettek,
Urunk Jézus Krisztus által véghez vitettenek.

3. Nem késik már az ő eljövése,
Közel vagyon e világnak vége,
Minden dolgoknak már eljövése,
Krisztus Jézus e világra eljő ítélnie.

4. E világnak istentelensége,
Az uraknak nagy kegyetlensége,
A községnek engedetlensége
Jele bizony, hogy közel már Krisztus eljövése.

5. Minden rendek vagynak bátorságban,
Gyönyörködnek csak az álnokságban;
Szeretet nincs az atyafiakban,
És kevesen vannak immár, kik hisznek Krisztusban.

6. Esznek, isznak, nagy bátran lakoznak,
Mennyországról de nem gondolkoznak;
Elmúlandó dolgokban forgódnak;
Azt sem tudják, mely órában azoktól megválnak.

7. Siketségre vesznek minden intést,
Megvetnek már minden jó rendelést;
A tanítók nem látnak épülést,
Szentírásból mikor tesznek idvességes intést.

8. Adjunk hálát az Atya Istennek,
Dícséretet mondjunk Szent Fiának,
Véle egyetemben Szentléleknek:
Mindörökkön és örökké a Szentháromságnak.

(Református énekeskönyv, 362. dícséret)