Emlékezzünk ez napon

Kolozsvár, 1744
Debrecen, 1579
Emlékezzünk ez napon
1. Emlékezzünk ez napon
Urunknak haláláról
És feltámadásáról,
Néki adván hálákat:
Irgalmazz nékünk!

2. A Krisztus feltámada
Nékünk idvességünkre,
És feltámadásával
Nékünk hoza életet:
Irgalmazz nékünk!

3. Ezen mi mind örüljünk,
Az Úr Istent dícsérjük,
És adjunk nagy hálákat
Édes idvezítőnknek:
Irgalmazz nékünk!

4. Krisztus nékünk adaték,
Igaz húsvéti bárány,
Ki elmosá vérével
E világnak bűneit:
Irgalmazz nékünk!

5. Krisztus nagy kínt szenvede
És eltörlé a halált
Dicső győzedelmével
Nékünk idvességünkre:
Irgalmazz nékünk!

6. Hála légyen tenéked,
Mi édes Idvezítőnk,
Hogy minket megmentettél
Minden ellenséginktől:
Irgalmazz nékünk!

7. Adjad te Szentlelkedet,
Hogy ezeket hihessük
És vallhassuk örökké
Mindeneknek előtte:
Irgalmazz nékünk!

8. Adjad, hogy feltámadjunk
Mi is minden bűnünkből,
És járhassunk előtted
Új életben örökké:
Irgalmazz nékünk!

(Református énekeskönyv, 351. dícséret)