Emlékezzél, Úr Isten, híveidről

Debrecen, 1774
Várad, 1566
Emlékezzél, Úr Isten, híveidről
1. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről,
Lelki-testi sokféle szükséginkről,
Viselj gondot irgalmasságodból
Különösen te szent egyházadról.

2. Adjad nékünk a kenyeret éltünkben,
Amely táplál és erősít hitünkben,
Nevekedést ád reménységünkben
És megszentel lelkünkben-testünkben.

3. Ne hagyj minket, Úr Isten, szomjúhoznunk,
Az élő víz adassék most minékünk,
Mely víz után soha nem szomjúzunk,
Mert te benned örökké vígadunk.

4. Akik hallják, Úr Isten, beszédedet,
Ebből értik irántuk jó kedvedet,
Szent Fiadért kegyelmességedet,
Hogy közlöd vélünk örökségedet.

5. Adjad nékünk most is te Szentlelkedet,
Ne hallgassuk hiába szent Igédet,
Sőt a szerint féljük szent nevedet,
Magasztaljuk mindég Felségedet.

6. Dícsértessék már az Atya Úr Isten;
Ő szent Igéje, a Fiú Úr Isten;
Egyetemben Szentlélek Úr Isten:
Szentháromság egy örök Úr Isten!

(Református énekeskönyv, 379. dícséret)