Ím, nagy Isten

Kálmán Farkas – Szász Béla
Ím, nagy Isten
1. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom,
Menedékem nincs sehol a földi határon;
Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval,
Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj.

2. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,
Te előled elrejtenem semmit sem lehet;
Látja Lelked minden bűnöm, melynek átka sújt:
Vedd le rólam, ó, Úr Isten, vedd le ezt a súlyt!

3. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt,
Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt;
Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat:
Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat!

4. Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott,
Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok!
Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez,
Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmezz!