Ímhol vagyok, édes Uram, Istenem

Egykorú dallam
Szepetneki János, ✝1555
Ímhol vagyok, édes Uram, Istenem
1. Ímhol vagyok, édes Uram, Istenem, :/:
Kész vagyok mindenben néked engednem,
Szent nevedért szörnyű halált szenvednem,
Csak az igaz hitben ne hagyj tőled elesnem!

2. Oda megyek, ahova parancsolod, :/:
Akár tűzre, akár vízre akarod,
Vagy fegyverre, tömlöcre, ha kívánod:
Legyen, Uram Isten, valamint te akarod!

3. A halálra ímhol viszem fejemet, :/:
Nem szánom én kibocsátni lelkemet,
A Krisztusért kiontatni véremet:
Ezzel megmutatni az én igaz hitemet.

4. Én elhagyom már e földi házamat, :/:
Nem szánom az én édes magzatimat,
Se nem szánom jámbor házas társamat,
Én atyámfiait, sok jámbor barátomat.

5. Semmi nékem itt e földön lakásom, :/:
Ha senkitől nem volna is bántásom:
Mennyországra vagyon nagy kívánságom,
Mert ott vagyon nékem maradandó városom.

6. Egy keveset most ha én itt tűrendek, :/:
A Krisztusért ha valamit szenvedek:
Nagy bőséges jutalmat tőle vészek,
Örök dicsőségben véle mert együtt lészek.

7. Erősb leszek mind e széles világnál, :/:
Gyorsabb leszek vadaknál, madaraknál,
Fényesb leszek én a fényes szép napnál,
Drágalátosb lészek minden szép sáraranynál.

8. Halálból mert megyek örök életre, :/:
Kárhozatból az örök idvességre,
Gyalázatból az örök dicsőségre,
És keserűségből angyali nagy örömre.

9. Nézz reám, én Istenem, szent szemeddel, :/:
Hogy tűrhessek mindent nagy békességgel,
És lehessek azokhoz szeretettel,
Akik háborgatnak, megölnek fegyverükkel.

10. Én elmegyek Atyámhoz, Istenemhez, :/:
Én lelkemnek megváltó Mesteréhez;
Mennyországban való örökségemhez,
És a vígasztaló Szentlélek Úr Istenhez.

11. Istennek ez oly nemes ajándéka, :/:
Hogy a bűnösöket ő nem útálja,
De nagy szeretettel hozzá fogadja,
Az ő szent országát Krisztusért nékik adja.

12. Fordítsd hozzám, szent Atyám, szemeidet, :/:
Bocsássad el mennyből te Szentlelkedet,
És tartsad meg mindvégig te hívedet,
Hogy a világ előtt vallhassalak tégedet.

13. Én kivallom a te igazságodat, :/:
Mindeneknek szent irgalmasságodat;
Adjad nekem a te szent malasztodat,
És bátorítsad meg ilyen szegény szolgádat!

14. Semmit nem gondolok az én kínommal, :/:
Semminémű testem-szakadásával,
Nem gondolok nagy szörnyű halálommal,
Mert majd együtt lészek megváltó Krisztusommal.

15. Jöjj el immár, ó én édes orvosom! :/:
Jöjj el, megváltó szép Jézus Krisztusom!
Jöjj el, megnyugtatóm, édes Megváltóm:
Testemet-lelkemet te kezedbe ajánlom!