Ím béjöttünk nagy örömben

Debrecen, 1774
Debrecen, 1590
Ím béjöttünk nagy örömben
1. Ím béjöttünk nagy örömben,
Felséges Isten,
A te szentidnek gyülekezetébe,
A te templomodba,
Felséges Atya Isten.

2. Itt megállunk te előtted,
Felséges Isten!
És igaz hitből áldozunk előtted,
Vallást teszünk rólad,
Felséges Atya Isten!

3. Úgy kívánkozik mi lelkünk
Te szent igédhez,
Mint a szomjúhozó szarvas a vízhez,
A hideg kútfőhöz,
Felséges Atya Isten!

4. Örvendezünk mi szívünkben,
Felséges Isten!
Mert bejutottunk immár te elődbe,
A te templomodba,
Felséges Atya Isten!

5. Csak ez nékünk vígasságunk,
Felséges Isten!
Hogy lakozik a te neved közöttünk,
Dícsértetel tőlünk,
Felséges Atya Isten!

6. Tarts meg azért békességben,
Felséges Isten,
E kicsiny seregecsként igaz hitben,
Te tiszteletedben,
Felséges Atya Isten!

7. Prédikáltasd szent igédet,
Felséges Isten!
Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket,
Áldd meg életünket,
Felséges Atya Isten!

8. Zengedeznek mi ajakink,
Felséges Isten!
Örvendetes szókban, dícséretekben,
Ékes énekekben,
Felséges Atya Isten!

9. Áldott vagy te magas mennyben,
Felséges Isten!
Kit illet dícséret a szent templomban,
Anyaszentegyházban,
Felséges Atya Isten!