Imádkozzatok és buzgón kérjetek

Tinódi Lantos Sebestyén, 1546
Legid. Victor János, 1860–1937
Imádkozzatok és buzgón kérjetek
1. „Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”
Bűnös voltunkért, Uram, ó ne vess meg!
Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk,
Hallgass meg Fiad nevébe', ha kérünk.

2. „Keressetek buzgón és megtaláltok!” –
Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok
Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk
Égi útunk, igazságunk, életünk!

3. „Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!” –
Elfáradtunk, Uram, e világ zaján;
Ó, nyisd meg az égi béke szép honát,
Add, hogy zenghessünk örök halleluját!