Úrnak szolgái mindnyájan (háromszólamú és akkordos)

Szöveg: T. Béze – Szenczi M. A.
Dallam: L. Bourgeois – C. Goudimel
Úrnak szolgái mindnyájan (háromszólamú)
1. Úrnak szolgái mindnyájan,
Áldjátok az Urat vígan,
Kik az Ő házában éjjel
Vigyázván vagytok hűséggel.

2. Felemelvén kezeteket,
Dicsérjétek Istenteket,
Szívből néki hálát adván,
Őt áldjátok minduntalan.

3. Megáldjon téged az Isten,
A Sionról kegyelmesen,
Ki teremtette az eget,
A földet és mindeneket.