Úr lesz a Jézus mindenütt (háromszólamú és akkordos)

Szöveg: I. Watts
Dallam: J. Hatton, 1793
Úr lesz a Jézus mindenütt (háromszólamú)
1. Úr lesz a Jézus mindenütt,
Hol csak a napnak fénye süt.
Úr lesz a messze tengerig,
Hol a hold nem fogy s nem telik.

2. Őneki mondjunk hő imát,
Díszítsük azzal homlokát,
Jó illat légyen szent neve,
Minden napon dicsérete.

3. Országok, népek és nyelvek,
Ő dicsőségét zengjétek,
Gyermekek hangja hirdesse:
Áldott a Jézus szent neve!

4. Ő királysága bő áldás,
Ott van a felszabadulás,
Fáradtak ott megnyugszanak,
Ínségesek megáldatnak.

5. Minden teremtés dicsérje,
A Király Krisztust tisztelje;
Angyali ének zenjen fenn,
S mind e föld mondja rá: Ámen!