Uram, bocsássad el szolgádat békével

Genf, 1562
Marot K., ford. Szenci Molnár Albert, 1607
Uram, bocsássad el szolgádat békével
1. Uram, bocsássad el
Szolgádat békével,
Szent ígéreted szerint,
Mert te idvezítőd
Én szemeim előtt
Nékem nyilván megjelent.

2. Kit világos fényül
Pogányoknak küldél,
Kinek fényességével
Nyilván kijelenék
A szent Izráelnek
Nagy dicsősége széjjel.

(Református énekeskönyv, 447. dícséret)