Uram, Tehozzád futok

Uram, Tehozzád futok
Uram, Tehozzád futok,
Élő vízre szomjazom,
Közelséged ó mily jó énnekem.
Kérlek, ne menj el tőlem,
Légy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem.
Én pedig szüntelen remélek,
Egyre jobban dícsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom
Jó illat oltárodon,
Nagyon szeretlek Téged,
Nagyon szeretlek Téged,
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom!