Új világosság jelenék

Kolozsvár, 1744
Batthyány-kódex, XVI. század
Új világosság jelenék
1. Új világosság jelenék,
Ó tévelygés csendesedék;
Isten ígéje jelenék,
Újonnan nékünk adaték.

2. Evangéliom erejét,
Krisztust, áldott szent Igéjét,
Atya Isten nagy jó kedvét,
Megmutatá ő kegyelmét.

3. Kit sok száz esztendeiglen
Eltitkolt volt Atya Isten,
Mint megmondá jövendölvén
Ámós próféta könyvében.

4. Ezt a mi hitetlenségünk
És nagy telhetetlenségünk,
Érdemlette tévelygésünk,
Emberbeli reménységünk.

5. Igaz az Isten Igéje,
Kivel él ember elméje,
Kinek megmarad ereje
És el nem vész ő reménye.

6. Kérünk, Úr Isten, tégedet,
Erősítsd meg híveidet,
Hogy vehessük szent Igédet
És vallhassuk te hitedet.

7. Mert csak te vagy bizodalmunk,
Ördög ellen nagy gyámolunk,
Testünk ellen diadalmunk,
E világ ellen oltalmunk.

8. Dicsőség légyen Atyának
És egyetlen egy Fiának,
Ezeknek ajándékának,
A dicső Szentháromságnak.

(Református énekeskönyv, 301. dícséret)