No, minden népek, örvendezzetek

(47. genfi zsoltár)
[Ref.47.] Szöveg: T. Béza (1519-1605)
Fordította: Szenci M. A.
Dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551
No, minden népek, örvendezzetek
1. No, minden népek, örvendezzetek,
És tapsoljatok, Istent áldjátok
Szép hangossággal és nagy felszóval.
Mert az Úr Isten nagy felségében
Ő királysága és nagy országa
Kiterjed messze ez egész földre.

2. Hatalmukba vet nagy sok népeket,
És meghódoltat sok királyokat
Minékünk végre Ő nagy ereje.
Minket Ő felvett, örökévé tett,
Nékünk engedte Ő kegyessége
Jákóbnak tisztét, kit igen szeret.

3. Íme az Isten szépen felmegyen
Nagy vigasságban, trombitaszókban
Urunk felmegyen nagy dicsőségben.
Énekeljetek az Úr Istennek
Zengő verseket, szép énekeket
E nagy királynak, mint mi Urunknak.

4. Őnéki minden jól énekeljen!
Mert minden népek néki engednek.
Királyi székben ül nagy kegyesen,
A fejedelmek Őhozzá gyűlnek,
Mint Ábrahámnak Istenét, áldják,
Alázatosan néki szolgálván.

5. Ez erős Isten Úr mindeneken,
Népét megőrzi és jól vezérli
Nagy dicsősége, melynek nincs vége.

Alternatív akkordok:
D Hm Em G A D D A/cis A D Em Fis
Hm A G Em A D D Hm G D Hm A
Hm A G D Em A D Hm G Em A D