Nékünk születék mennyei király

Reformáció előtti, Debrecen, 1774 szerint
Régi latin énekből, Várad, 1566
Nékünk születék mennyei király
1. Nékünk születék mennyei király,
Idvezítőnek kit mond az angyal:
Új esztendőben mi vígadjunk,
Született Jézust mi imádjuk!

2. Régen megírták ezt a próféták,
Hogy fiat szül majd egy nemes virág:
Új esztendőben mi vígadjunk,
Született Jézust mi imádjuk!

3. Szűz Máriától gyermek születék,
De Szentlélektől ő fogantaték:
Új esztendőben mi vígadjunk,
Született Jézust mi imádjuk!

4. Nagy hatalmas lőn e kisded gyermek,
Megtöretének sok ellenségek:
Új esztendőben mi vígadjunk,
Született Jézust mi imádjuk!

5. Győzedelmet vőn a kárhozaton,
Győzedelmet vőn örök halálon:
Új esztendőben mi vígadjunk,
Született Jézust mi imádjuk!

6. Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk,
Kiknek e gyermek lészen oltalmunk:
Új esztendőben mi vígadjunk,
Született Jézust mi imádjuk!

7. Adjunk nagy hálát az Úr Istennek,
És idvezítő Jézus Krisztusnak:
Új esztendőben mi vígadjunk,
Született Jézust mi imádjuk!

8. Dicsőíttessék a Szentháromság,
Adja minékünk szent ajándékát:
Új esztendőben mi vígadjunk,
Született Jézust mi imádjuk!

(Református énekeskönyv, 282. dícséret)