No, minden népek, örvendezzetek (négyszólamú)

A 47. zsoltár
Dallam: C. Goudimel – L. Bourgeois
Szöveg: T. Béze – Szenci M. A.
No, minden népek, örvendezzetek (négyszólamú)
1. No, minden népek, örvendezzetek,
És tapsoljatok, Istent áldjátok,
Szép hangossággal és nagy felszóval.
Mert az Úr Isten nagy felségében
Ő királysága és nagy országa
Kiterjed messze ez egész földre.

2. Hatalmunkba vet nagy sok népeket,
És meghódoltat sok pogányokat
Minékünk végre Ő nagy ereje.
Minket ő felvett, örökévé tett,
Nékünk engedte Ő kegyessége
Jákóbnak tisztét, kit igen szeret.

3. Íme, az Isten szépen felmegyen
Nagy vigasságban, trombitaszókban;
Urunk felmegyen nagy dicsőségben.
Énekeljetek az Úr Istennek
Zengő verseket, szép énekeket,
E nagy királynak, mint mi Urunknak!

4. Őnéki minden jól énekeljen!
Mert minden népek néki engednek.
Királyi székben ül nagy kegyesen.
A fejedelmek Őhozzá gyűlnek,
Mint Ábrahámnak Istenét, áldják,
Alázatosan Néki szolgálván.

5. Ez erős Isten úr mindeneken,
Népét megőrzi és jól vezérli.
Nagy dicsősége, melynek nincs vége.