No, minden népek, örvendezzetek (kétszólamú)

Szenczi Molnár Albert fordítása
Sepsy Károly
Béza T.
No, minden népek, örvendezzetek (kétszólamú)
Szoprán:

1. No, minden népek, örvendezzetek,
És tapsoljatok, Istent áldjátok,
Szép hangossággal és nagy felszóval.
Mert az Úr Isten nagy felségében
Ő királysága és nagy országa
Kiterjed messze ez egész földre.

2. Íme, az Isten szépen felmegyen
Nagy vígasságban, trombitaszókban;
Urunk felmegyen nagy dicsőségben.
Énekeljetek az Úr Istennek
Zengő verseket, szép énekeket
E nagy királynak, mint mi Urunknak!

4. Őnéki minden jól énekeljen!
Mert minden népek néki engednek.
Királyi székben ül nagy kegyesen.
A fejedelmek Őhozzá gyűlnek,
Mint Ábrahámnak Istenét áldják,
Alázatosan néki szolgálván.

Alt:

1. Népek, örvendezzetek,
És tapssal áldjátok
Szép hangos felszóval,
Mert az Úr Isten
Ő király és országa
Kiterjed a földre.

2. Isten szépen felmegyen
Nagy trombitaszókban;
Urunk dicsőségben.
Énekeljetek
Zengő, szép énekeket
E mi nagy Urunknak!

4. Néki jól énekeljen,
Mert néki engednek.
Király, s ül kegyesen.
A fejedelmek
Ábrám Istenét áldják,
Hálával szolgálván.