Drága dolog az Úr Istent dícsérni

Debrecen, 1778
Skaricza Máté, 1544–1591
Drága dolog az Úr Istent dícsérni
1. Drága dolog az Úr Istent dícsérni,
Színe előtt kegyesen énekelni,
Ékes dolog szent nevét magasztalni,
A híveknek ő előtte szolgálni.

2. Ő gyógyít meg szomorodott szíveket,
Vígasztalja az elalélt lelkeket,
Ő enyhít meg sok keserűségeket,
Mind testi, mind lelki betegségeket.

3. Az őnéki csodálatos tanácsa,
Hogy a szelídeket felmagasztalja,
De a kevély gonoszokat útálja,
És azokat a földig megalázza.

4. Énekeljünk néki hálaadással,
Vígasságos hangicsáló szerszámmal;
Beszélgessünk e mi kegyes Urunkkal,
Magasztalván őtet imádságunkkal.

5. Dícsérd azért, Jeruzsálem, Uradat!
Keresztyénség, magasztald Megváltódat!
Áldjad, Sion, mennyei királyodat!
Híveknek serege, te szent Atyádat!