Dícsérlek, Uram, tégedet

Hálaének a haláltól való szabadulásért
30. zsoltár, Bourgeois L., Genf, 1551
Béza T., 1519–1605
Dícsérlek, Uram, tégedet
1. Dícsérlek, Uram, tégedet,
Mert te megtartál engemet,
És kegyesen felemelél,
Ellenségimtől megmentél,
És meg nem engedéd azoknak,
Hogy nyavalyámon vígadjanak.

2. Hogy felkiálték tehozzád,
Nyavalyámat meggyógyítád,
És hogy én csaknem a sírba,
Esném a halál torkába:
Ismét feltámasztál engemet,
Pokoltól megmentéd lelkemet.

3. Istenes hívek és szentek,
Az Úrnak énekeljetek,
Áldjátok őtet mindvégig,
Mert nem haragszik sokáig,
Az ember alig gondolhatja,
Mily hamar elmúlik haragja.

4. De az ő kegyelmessége
Rajtunk megmarad örökre.
Néha oly dolgom érkezik,
Min este szívem bánkódik,
De reggel, mihelyen felkelek,
Azonnal víg örömet lelek.

5-8. – – –