Dícsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát!

Minden lélek dícsérje az Urat!
150. zsoltár, Genf, 1562
Béza T., 1519–1605
Dícsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát!
1. Dícsérjétek az Urat, :/:
Áldjátok ő szent voltát!
Dícsérjétek mennyekben,
Hol országol kegyesen
Az ő nagy dicsőségébe'!
Dícsérjétek hatalmát, :/:
Melyből dicső nagy voltát
Minden veheti eszébe!

2. Dícsérjétek őt kürtben, :/:
Ékes éneklésekben;
Hegedűkben, lantokban
És hangos citerákban
Az Úrnak zengedezzetek!
Sípokban, orgonákban, :/:
És más szép muzsikákban
Örvendjetek az Istennek!

3. Az Urat cimbalmokban :/:
És egyéb szerszámokban
Mindnyájan dícsérjétek,
Citerát pengessetek,
Az Úr szent nevét dícsérvén!
Minden lelkes állatok :/:
Istent magasztaljátok:
Dicsőség Istennek! Ámen.