Karácsonyi örömhír

Boobaa küldte be 2011. 12. 25., vasárnap, 08:46 időpontban

A karácsonyi örömhír így szól: „született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11) A másik fordítás szerint: „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Ennek minden szava külön és így együtt is nagyon sokat jelent. De mit?

2011 11 27 Decs Kiállítás Megnyitón

Csécsy István küldte be 2011. 11. 27., vasárnap, 08:05 időpontban

Igeszakasz: 2Tim 2:19
„Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.”

Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Arra kérettem fel, hogy e kiállítás megnyitása kapcsán, advent első vasárnapján adventi gondolatokat szóljak – Isten adventi üzenetét adjam tovább mindnyájatoknak.

2011 10 23 Decs

Csécsy István küldte be 2011. 11. 12., szombat, 18:47 időpontban

Lekció: 1 Thess 2:17–20
„Mi pedig, atyámfiai, amint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arcra, nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől-szemben láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok, kiváltképen én Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a Sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek-é ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.”

Textus: 1 Thess 2:19a