Minden gyermekemnek, unokámnak, családtagomnak, barátomnak, ismerősömnek! Csécsy István 2012. 12. 23., vasárnap, 21:37

2011 06 19 Decs

Csécsy István küldte be 2011. 10. 14., péntek, 19:34 időpontban

Lekció: Rm 9:14-18
„Mit mondunk tehát: Vajon nem igazságtalanság-e ez az Istentől? Távol legyen! Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a Fáraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annakokáért akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít.”

Textus: Rm 9:16