Felvirradt áldott, szép napunk

Herman M. (Ford.: Áprily Lajos)
Felvirradt áldott, szép napunk
1. Felvirradt áldott, szép napunk,
Ma teljes szívvel vigadunk,
Ma győz a Krisztus és ha int,
Rab lesz sok ellensége mind.
Halléluja!

2. Az ősi kígyót, bűnt, halált,
Kínt, poklot, szenvedés jaját
Legyőzte Jézus, Mesterünk,
Ki most feltámadott nekünk.
Halléluja!

3. Az élet győz, a mord halál
A prédát visszaadta már,
Nagy úrságának vége lett,
Krisztus hozott új életet.
Halléluja!

4. A nap s a föld s minden, mi él,
Ma bút örömmel felcserél,
Mert a világnak zsarnoka
Nem kelhet többé fel soha.
Halléluja!

5. Mi is éljünk vigadva hát,
Daloljunk szép halléluját,
Hadd zengje Krisztust énekünk,
Ki sírból feltámadt nekünk!
Halléluja!