Felséges Atya Úr Isten

Reggeli himnusz
Szöveg: Batthyány Graduál
Dallam: Wittenberg, 1543
Felséges Atya Úr Isten
1. Felséges Atya Úr Isten,
Ez napnak ő kezdetiben
Könyörgünk: tarts meg hitünkben
És az igaz szeretetben.

2. Bűneinket megbocsássad
És szívünket vígasztaljad,
Vallásunkat bátorítsad,
És Szentlelked nékünk adjad:

3. Hogy ne ártson az ellenség,
Távol légyen minden kétség,
Testi-lelki fertelmesség,
És a gonosz eretnekség.

4. Adjad meg nékünk éltünkben
Egymást szeretnünk szívünkben;
Élhessünk nagy békességben,
És hitnek jó gyümölcsében.

5. Lelkünket és jószágunkat,
Néked ajánljuk magunkat:
Vezéreld a mi utunkat,
És viseld jóra gondunkat.

6. Engedd ezt nékünk Krisztusért,
Te egyetlenegy Fiadért,
És érettünk Szószólónkért,
Egy elég áldozatunkért.

7. Hálákat adunk, Úr Isten,
Te szent Fiadnak akképen,
Szentlélekkel egyetemben,
Mostan és minden időben.