Előszó

E jegyzet összeállítására a szükség kényszerített. Az újraindult, nagyobb létszámú hittanoktatás iskolai és gyülekezeti szinten szükségessé teszi a szakemberek képzését, hiszen a lelkipásztorok egymaguk nem végezhetik gyülekezeti munkájuk mellett.

Istennek hála egyházunkban hosszú, kényszerű szünet után elindult a hittanotatóképzés főiskolai szinten nappali és levelező tagozaton. A diákoknak tananyagra van szükségük, méghozzá speciális ismeretekre. Ők ugyanis nem theológusok lesznek, de theológiával mégis foglalkozó szakemberek. Sokáig nem tartható a mai helyzet, hogy a theológus hallgatók jegyzeteit tanulják a katechéták is. Nekik olyan tananyagot kell összeállítani, ami igényes, de mégse pusztán elméleti theológia. Az Újszövetség ismeretéhez feltétlenül szükséges volt egy olyan bevezetéstan elkészítése, amely a legfontosabb kérdéseket érinti, de nem vész el a sok feltételezés között.

Az is lényeges szempont, hogy megnyugtató eredményeket közöljön az egyes bibliai könyvekkel kapcsolatban. Magyar nyelven jelen pillanatban ilyen jellegű mű nem szerezhető be.

Ilyen “szükség” közepette jutottam arra az elhatározásra, hogy William Barclaynak az Újszövetség könyveihez írt kommentárjaihoz nyúljak. A neves skót professzor laikusoknak írta ezt a sorozatot, de ez nem igénytelenséget jelent. Az egyes bibliai könyvek bevezetései szolgálnak e jegyzet alapjául. Úgy vélem, hogy a fent leírt kritériumoknak ez a mű felel meg legjobban. Egyetlen szerző, egységes elképzelése szólal meg. Tény, hogy ez a sajátos bevezetéstan nem ultramodern, inkább konzervatív beállítású. Nem egyforma terjedelemben foglalkozik minden újszövetségi könyvvel, de a lényeget mindenütt elmondja. Nem puszta fordítás ez a jegyzet, csupán az általam fontosnak tartott anyag átvételéről van szó.

“Theológia - nem theológusoknak” ez a cél vezetett.

Köszönetet mondok a kézirat legépelésében nyújtott segítségéért munkatársamnak Váróczi Erikának és Somogyi Rita hallgatóknak. Remélem, hogy a katecheta és gyülekezeti munkásképzésben haszonnal lehet e jegyzetet forgatni.

Isten áldása legyen az olvasón!

Nagykőrös, 1995 január

Nagy István