Zengje nyelvem (négyszólamú)

Eszterházy Pál (1635–1713)
Zengje nyelvem (négyszólamú)
1. Zengje nyelvem Istenünknek szüntelen dícséretét,
Értünk küldött szent Fiáért magasztaljuk szent nevét,
Irgalmáról, jóságáról énekeljen minden nép!

2. Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség,
Üdv, hozsanna és imádat, ujjongások hirdessék,
Az Atyával és Fiúval Szentlélek is áldassék!

(A 2. vers Babits Mihály fordítása alapján)