Zengjen az Úrnak hálaszó!

„Milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk.” (1Jn 3,1)
Jacobus CLEMENS non Papa (1510–1556)
Kovács Zoltán
Zengjen az Úrnak hálaszó!
1. Zengjen az Úrnak hálaszó,
Szép zene hangján hódoló,
Mert ő népét megáldja,
Nem nézi az ember érdemét,
És ingyen adja kegyelmét.

2. Úgy szeretett ő bennünket,
Szent Fia által megmentett;
Így fölemelt magához,
Mint gyermekei most örvendünk,
És száll felé dícséretünk.