Pásztorok, keljünk fel

Pásztorok, keljünk fel
Pásztorok, keljünk fel! :/:
Hamar induljunk el,
Betlehem városába, :/:
Rongyos istállócskába!
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még ezen éjjel oda érhessünk,
Mi Urunknak tiszteletet tehessünk!