Gondviselő jó Atyám vagy

Crüger J., 1649
Lévay József, 1825–1918
Gondviselő jó Atyám vagy
1. Gondviselő jó Atyám vagy,
Ó én édes Istenem, :/:
Látom én, hogy minden elhagy
E világon, csak te nem!
Hozzád vágyom, benned élek,
Üdvöt mástól nem remélek.

2. Mint az alélt bús virágra
Megújító harmatot: :/:
Vérző szívem fájdalmára
Csak te hintesz balzsamot.
Könnyű sorsom terhe rajtam,
Ha imára nyílik ajkam.

3. Rám-rám derül ismeretlen
Útamon egy kis öröm, :/:
Azt is a te véghetetlen
Jóságodnak köszönöm;
Hálakönnyem tündöklése
A te neved hirdetése.

4. Gyenge vagyok, lankadoznak
Buzgóságom szárnyai, :/:
Bármily híven vágyakoznak
Színed elé szállani;
Ó, adj erőt, hogy míg élek,
Egyedül csak néked éljek!

5. Ó add, hogy ha majd bevégzem
E múlandó életet, :/:
Lelkem tisztán és egészen
Egyesüljön te veled.
El ne vonjon semmi többé,
Tied legyek mindörökké!