Csak Istenben nyugoszik meg szivem

Forrás együttes
Csak Istenben nyugoszik meg szivem
1. Csak Istenben nyugoszik meg szivem,
Minden gondom csak Őhozzá viszem.
Ő az én kőszálam és menedékem,
Erősen tart kezeiben.

2. Hogyha jőnek rettenetes napok,
Oltalmat csak Istentől kapok.
Nem felejt el az én hű szabadítóm,
Őriz, hogyha bajba jutok.

3. Eljő a nap, amikor meghalok,
De örökre sírban nem maradok.
Tudom, hogy él az én hű Megváltóm,
Feltámaszt majd ama napon.