Az V-X. fejezetek összefoglalása

A következő fejezetekben Jézus anyja és nagybátyja, Simeon rabbi felidézve a Máriát ért egykori angyali üdvözletet és az ifjú körül szaporodó jós-jeleket, rádöbbennek, hogy nagyra hivatott. Közben ő maga megszökik az atyai házból, hogy kolostorba vonuljon, hogy megtudja végre, mire szánta az isteni akarat. Vándorlása közben találkozik a gazdag Zebedeussal és két fiával (későbbi tanítványaival), elbúcsúzik Magdalénától, akinek nem sikerül meggyőznie, hogy a nő lelkét csak a teste útján lehet megváltani. A kolostorban haldoklik a főapát, s ott lappang kovácsmunkát végezve Júdás, aki bosszút akar állni Zélóta haláláért az ifjún. Simeont elhívják a főapát temetésére, s tovább erősödik hitében: Jézus az eljövendő Messiás.