2015 12 24 Gerjen - Szentesti áhitat és gyermekműsor

Csécsy István küldte be 2015. 12. 25., péntek, 16:51 időpontban
Download files:

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Derekas ének: 315 dicséret 1,2,4,5. vers: „Krisztus Urunknak áldott születésén …”

A mi segedelmünk, istentiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és az Ő bölcsességével igazgat mindeneket. Ámen.

Imádság

Textus: Jn 1:1-14
„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden Őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen őáltala. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg Őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be Őt. Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.”

Református Keresztyén Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Két éve – pásztorok; tavaly – napkeleti bölcsek.
Az Ige ez évben a mindenség Teremtőjét, a Világ Világosságát, a kegyelem is igazság teljességének elhozóját mutatja meg nékünk → Megérkezett!
„testté lett és lakozék mi közöttünk” – hogy érzékelhetővé, láthatóvá legyen az, aki „A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg Őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be Őt.”
Ezt a be nem fogadást láthattuk Betlehemben – mikor nem volt nékik hely a vendégfogadó háznál. De nem csak ott, akkor, hanem azóta is, számtalan helyen és alkalommal. De: „Valakik pedig befogadják Őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek.”
Ezért jött közénk, elhozva a világosságot, a felismerés lehetőségét: Isten fiaivá, gyermekeivé lehetünk!
Ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal – s ezzel akar minket megajándékozni.
Csak elfogadnunk kell: „Minden Őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.” Csak elfogadnunk kell – általa vagyunk.
Ennek boldog megvallása teszi igazán ünneppé számunkra a karácsonyt: megvallhatjuk hálaadással, hogy a Teremtő Isten alkotásai vagyunk – kiket annyira szeret, hogy Fiával a kegyelem és igazság teljességét hozza el számunkra:
Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre. Végül a sok munka és félre tett pénz meghozta a várva várt pillanatot. Nagy örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, hogy családjának és barátainak is megmutathassa az új „álomautót". Útközben megállt, hogy betérjen az egyik barátjához. Könnyedén talált egy helyet, ahova beparkolhat, és rükvercbe tette az autót. Nagy lendülettel elkezdett tolatni, mire halotta, hogy egy kő koppan az új autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy egy kisfiú dobta meg a kocsiját, ezzel máris megsérült a gyönyörű fényezés.
A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni: „Te normális vagy kölyök? Nincs neked eszed? Ha majd jól elverlek, el fog menni a kedved az ilyen őrültségektől, hogy mások kocsiját kővel dobáld!"
„Bácsi kérem, ne haragudjon!" - válaszolta a fiú.
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte mi van körülötte. De a fiúcska így folytatta: „Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam öntől, hogy meghallja a hangomat. Csak így állíthattam meg, hogy ne tolasson tovább."
És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött egy tolószékkel felborult gyerek van.
„Ő a testvérem és egyedül előre ment a tolószékkel. De túl gyorsan gurult és a járda szélén felborult, pont az ön kocsija mögé. Muszáj voltam megdobni, hogy megállítsam magát."
Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített visszatenni a fiút a tolókocsiba.
Az eset után a kocsin soha nem csináltatta meg a fényezést. Az megmaradt emlékeztetőnek, hogy ha megdobnak kővel, talán azért van, hogy a figyelmünket felkeltsék, nehogy valami nagy bajt csináljunk.
Jézus halk szelíd hangon szól a mi szívünkhöz és lelkünkhöz. Néha nincs időnk meghallani, vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk Őrá. Most nem dob meg kővel, de azt akarja, hogy karácsonyi csendességünkben nézzünk körül, lássuk meg azt, aki befogad minket tárt karokkal; lássuk meg azt, akinek a mi segítségünkre, vigyázó odafigyelésünkre van szüksége. Mint nekünk az Övére!
S befejezem úgy, amint az elmúlt évben is tettem:
Nem fogadalmakra, ígéretekre van szükség, hanem egyszerűségre. Menj oda hozzá, valld meg neki: Tied vagyok! → s élj úgy, hogy látható legyen rajtad: Övé vagy! Ámen

Imádság

MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN,
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED;
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD;
LEGYEN MEG A TE AKARATOD,
MINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS.
A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NÉKÜNK MA.
ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK,
AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK;
ÉS NE VIGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,
DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL.
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG
MIND ÖRÖKKÉ. ÁMEN!

AZ ISTENNEK BÖLCSESSÉGE,MELY MINDEN EMBERI ÉRTELMET FELÜLHALAD,
MEG FOGJA ŐRIZNI SZÍVEITEKET ÉS GONDOLATAITOKAT A KRISZTUS JÉZUSBAN! ÁMEN.

Hirdetések: Karácsonyi istentiszteletek ½ 10 órakor a templomban, gyülekezeti teremben.

Záróének: 326 dicséret 1-3. vers: „Dicsőség mennyben az Istennek …”

Észrevételeidet, megjegyzéseidet köszönettel fogadom a csecsy.istvan@gmail.com címen!
Kérlek – ha van rá lehetőséged – támogasd a Decsi Református Temetőért Alapítványt.
Számlaszáma: 70400036-10308275. Köszönöm.