Ország-világ

2019 07 14 Szekszárd

Csécsy István küldte be 2019. 07. 14., vasárnap, 18:35 időpontban

„mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.”
Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Ámen.

Fennálló ének: 77. zsoltár 8. vers: „Ó, erős és kegyes Isten …”

8. Ó, erős és kegyes Isten, Szent vagy cselekedetidben, És sehol senki nincsen Hozzád hasonló Isten. Csuda, Isten, a te dolgod, Amint gyakran megmutatod, Minden népek jól látják, Nagy voltát hatalmadnak.

Derekas ének: 66. zsoltár 1,2,8. vers: „Örvendj, egész föld, az Istennek, …”

2019 07 07 Decs

Csécsy István küldte be 2019. 07. 07., vasárnap, 16:08 időpontban

Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Ámen.

Fennálló ének: 130. zsoltár 1. vers: „Tehozzád teljes szívből …”

1. Tehozzád teljes szívből Kiáltok szüntelen: E siralmas mélységből Hallgass meg, Úr Isten! Nyisd meg te füleidet, Midőn téged hívlak, Tekintsd meg én ügyemet, Mert régen óhajtlak.

Derekas ének: 329. dicséret 1-5. vers: „Itt állok jászolod felett, …”

2019 06 16 Decs

Csécsy István küldte be 2019. 06. 16., vasárnap, 16:47 időpontban

Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.

Fennálló ének: 512. dicséret 1. vers: „Szólj, szólj hozzám, Uram, …”
1. „Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!” Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.