Ország-világ

Hívlak, Uram

Hívlak, Uram
Hívlak, Uram, várlak, Uram, benned bízom, benned reménykedem.
Hívlak, Uram, várlak, Uram, légy segítségem, légy menedékem.
Mert te szóltál és előállt a földkerekség,
Mert te szóltál és csillagok lettek az ég tengerén.
Mert te szóltál és víz fakadt a kősziklából,
Mert te szóltál és megindult a föld szavadtól.
Benned bízom én, terád vágyom én,
Jöjj el, Uram, és cselekedjél!

2020 10 25 Decs

Csécsy István küldte be 2020. 10. 25., vasárnap, 17:57 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 170. dicséret 1. vers „Jövel, ó áldott Szentlélek! …”

1. Jövel, ó, áldott Szentlélek! Gerjeszd fel híveidet, És szent munkájokban vélek Közöld kegyelmeidet, Hogy szívünk egyenesen Az Úrra függesztessen.

Derekas ének: 84. zsoltár 1,5,6. vers „Ó seregeknek Istene, …”

2020 09 06 Decs

Csécsy István küldte be 2020. 09. 06., vasárnap, 19:18 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Fennálló ének: 65. zsoltár 1. vers „A Sionnak hegyén Úr Isten …”

1. A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret, :/: Fogadást tesznek néked itten, Tisztelvén tégedet, Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen, Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen.

Derekas ének: 66. zsoltár 1,2,4,8. vers „Örvendj, egész föld, az Istennek …”

454 2020 08 23 Gerjen

Csécsy István küldte be 2020. 08. 23., vasárnap, 16:35 időpontban

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fennálló ének: 25. zsoltár 6. vers: „Aki az Úr Istent féli …”

6. Aki az Úr Istent féli És tiszteli szívében, Azt ő nagy híven vezérli Igaz ösvényeiben. Nagy békességben annak Minden jó bőven adatik, És ő maradékinak Gazdag örökség hagyatik.

Derekas ének: 162. dicséret 1,2,3,6,7. vers: „Ím, béjöttünk nagy örömben, …”

1. Ím, béjöttünk nagy örömben, Felséges Isten, A te szentidnek gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges Atya Isten.