Ország-világ

2020.01.19 Decs

Csécsy István küldte be 2020. 01. 19., vasárnap, 19:22 időpontban

Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Ámen.

Fennálló ének: 84. zsoltár 1. vers „Ó seregeknek Istene…”

. Ó, seregeknek Istene, Mely kedves gyönyörűsége A te szerelmes hajlékidnak! Az én lelkem fohászkodik, Tornácodba kívánkozik. Ó, Istene a magasságnak! Áhítozik testem, lelkem Tehozzád, élő Istenem!

Derekas ének: 294. dicséret 1 – 3. vers „Jézus vígasságom…”