Ország-világ

6. fejezet: A keresztyén etika története

A keresztyén egyház mindenkor tudta, hogy a hívő számára más az etikai kérdés beállítása és megoldása, mint bárhol másutt a Krisztusi-hiten kívül. Azt nem felejtette el teljesen, hogy a hit és az erkölcs felbonthatatlan egységet alkot; csak az volt a baj, hogy mindez nem élt elég világosan az egyház tudatában. Ezért nem állt résen mindenkor, amikor résen kellett volna állnia. Vagy talán túlságosan bízott a keresztyén hit áthasonító erejében és nem is tulajdonított nagy fontosságot a résenállásnak.